«Պոլի-Սերվ» ՍՊԸ համագործակցում է մի շարք տեղական և արտասահմանյան ընկերությունների հետ: Կազմակերպությունը պատրաստ է համագորխակցելու շինարարական ընկերությունների, անհատ ձեռներեցների և այլ հետաքրքրված անձանց հետ:


2066
      3902 instigate